Arşiv

Permakültür

En temel sorulara inmek ve bunlara en temel cevapları vermek permakültürün oluş ve işleyişini belirlemekte. Bu yüzden permakültürün tanımını da en temellere inerek yapmak gerekir.

Permakültür: “Etik temelli, sürdürülebilir insan yerleşimleri tasarımı bilimi” olarak tanımlanır.

Etik temelli: 3 etik temelden bahsediyoruz;

  1. Dünyayı gözetmek
  2. İnsanı gözetmek
  3. Artan zaman veya kaynağı ilk iki ilkeye vakfetmek.

Sürdürülebilir: buraya bakabilirsiniz.

Tasarım: Öğelerin birbirleri arasında nasıl ilişki kuracağını belirleyen dal.

Bilim: Gözlemlenebilen güvenilir örüntülerin keşfi.

Permakültür sözcüğünü ilk defa 1974 yılında David Holmgren ile beraber geliştirdiği sistemi anlatmak için kullanan Bill Mollison, permakültürü şöyle tanımlıyor:

Permakültür, sürdürülebilir insan yerleşimleri yaratma amaçlı bir tasarım sistemidir. Kültürler sürdürülebilir tarım temeli ve toprak kullanma etiği olmadan uzun süre yaşayamayacağı için, bu bileşik sözcük yalnızca “kalıcı tarım” (permanent agriculture) sözcüklerinin değil, aynı zamanda “kalıcı kültür” (permanent culture) sözcüklerini de içerir.

Permakültüre Giriş, s. ix, Bill Mollison

Kültür:  Bir halkın ya da bir toplumun özdeksel ve tinsel alanlarda oluşturduğu ürünlerin tümü : Yiyecek, giyecek, barınak, korunak gibi temel gereksemelerin elde edilmesi için kullanılan her türlü araç gereç; uygulanan teknikler; düşünceler, beceriler, inançlar, geleneksel, dinsel, toplumsal, politik düzen ve kurumlar; düşünce, duyuş, tutum, davranış ve yaşama biçimlerinin topu.

Türkiye’de düzenli olarak permakültür eğitimi veren ve uygulamanın yaygınlaşmasını amaçlayan kurum ise Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü. Web siteleri için buraya.

Reklamlar