Arşiv

Monthly Archives: Ağustos 2011

adobe bricks, horse manure

Yılın ikilisi: At gübresi ve kil

Portekiz’de bulunan Sitio kooperatifi kerpiç tuğlalarını Aveiro Üniversitesi’nde sıkıştırmaya karşı dayanıklılık testine göndermiş.

Test için 12 grup tuğla hazırlanmış ve her birinde kil ve suyu farklı oranlarda karıştırılmış. Ve bir de sürpriz malzeme var : At gübresi

Hazırladıkları 12 farklı oranda karışımın 6 tanesine at gübresi de eklenmiş. Testler sonucunda görülmüş ki, at gübresi eklenmiş kerpiç tuğlalar en az %20 daha dayanıklı.

Ayrıntılı bilgi ve video için buraya bakabilirsiniz.

Bu kerpiç tuğlaları yapmayı tasarladıkları tohum bankasında kullanmak istiyorlar.

İnşaat sürecini bloglarından takip etmek mümkün.

Reklamlar

19 Ağustos-21 Ağustos tarihleri arasında, doğal yapılarla ilgilenen ve pratik bilgi edinmek isteyen herkese yönelik bir çalışma olacak. Çanakkale, Küçükkuyu yakınlarında, Kazdağları’nda bulunan Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi‘nin ön bahçesine küçük bir amfi tiyatro inşa edilmesi planlanıyor.

İnşaat yapım kolaylığı ve hesaplı olması nedeniyle son yıllarda tüm dünyada giderek daha çok kabul gören toprak çuval inşaat tekniğini kullanılarak yapılacak. Bu tekniği uygulayarak toprak ve basit un ya da yem çuvallarını kullanarak kendi evimizi ya da küçük binaların nasıl yapabileceğimizi de öğrenmiş olacağız.

Hedef  3 basamaklı küçük bir amfi tiyatro inşa etmek. Bunun için sabahları erkenden hava serinken uyanıp kahvaltıdan önce birkaç saat çalışmak ve akşamüstleri de bu çalışmayı sürdürmek planlanmış. Ayrıca tipi ve jeodezik kubbe (dome) yapımı da ele alınacak.

Atölye çalışmasının sonunda katılımcılar kendi başlarına küçük ölçekli bir toprak çuval bina yapabilecek teorik ve pratik bilgilerle donanmış hale gelecekler.

Eğitmen:  Aykut İstanbullu, mimarlık okuduysa da mimar olmadı ama yıllar içinde farklı doğal malzemelerden birçok küçük yapı yaptı, yıpranmış toprak yapıları onardı ve kendi tipi ve jeodezik kubbelerini dikti. Şubat 2011’de Tayland’da toprak çuval inşaat kursunu birlikte aldığı Akari Tamura da bu çalışmanın uygulama kısmında yardım edecek.

Program, ulaşım ve konaklama gibi detaylı bilgiler için buraya bakabilirsiniz.

Sosyal, ekolojik ve ekonomik değişim ve toplumsal dönüşümle ilgili çalışan, 18-35 yaşları arasında genç bir lider misiniz? O zaman davetimiz size…

Anadolu Jam, Türkiye’nin her köşesinden, sosyal, ekolojik ve ekonomik değişime ve toplumsal dönüşüme kendilerini adamış 20 genç lideri 5 gün için biraraya getirecek. 2-6 Eylül 2011’de Kazdağı’nda gerçekleşecek buluşmada, katılımcılar paylaşımı, derinden dinlemeyi, kendilerini keşfi, sistemik düşünceyi ve topluluk oluşturmayı deneyimleyecek, bunlarla ilgili beceriler edinecek.

Son başvuru tarihi 12 Ağustos 2011

Jam nedir?

Jam, bir konferans, seminer ya da sıradan bir toplantı değildir. Jam, değişimin 3 boyutta yaşandığı bir buluşmadır: kişisel (içsel), topluluk (ilişkiler) ve sistemik (bütün). “Jam” ismi, caz müzisyenlerinin biraraya gelip doğaçlama müzik yapmalarından esinlenilerek kullanılmıştır.

Anadolu Jam’de, katılımcılar hem güvenli bir dayanışma ortamında kendi yolculuklarını ve çalışmalarını paylaşırken bunları gözden geçirme ve değerlendirme fırsatı bulacaklar, hem de sistem düşüncesi, topluluk oluşturma, sosyal ağ kurma, katılımcı grup süreçleri gibi konularda beceriler edinecekler.

Daha çok bilgi için buraya bakabilirsiniz.

En temel sorulara inmek ve bunlara en temel cevapları vermek permakültürün oluş ve işleyişini belirlemekte. Bu yüzden permakültürün tanımını da en temellere inerek yapmak gerekir.

Permakültür: “Etik temelli, sürdürülebilir insan yerleşimleri tasarımı bilimi” olarak tanımlanır.

Etik temelli: 3 etik temelden bahsediyoruz;

  1. Dünyayı gözetmek
  2. İnsanı gözetmek
  3. Artan zaman veya kaynağı ilk iki ilkeye vakfetmek.

Sürdürülebilir: buraya bakabilirsiniz.

Tasarım: Öğelerin birbirleri arasında nasıl ilişki kuracağını belirleyen dal.

Bilim: Gözlemlenebilen güvenilir örüntülerin keşfi.

Permakültür sözcüğünü ilk defa 1974 yılında David Holmgren ile beraber geliştirdiği sistemi anlatmak için kullanan Bill Mollison, permakültürü şöyle tanımlıyor:

Permakültür, sürdürülebilir insan yerleşimleri yaratma amaçlı bir tasarım sistemidir. Kültürler sürdürülebilir tarım temeli ve toprak kullanma etiği olmadan uzun süre yaşayamayacağı için, bu bileşik sözcük yalnızca “kalıcı tarım” (permanent agriculture) sözcüklerinin değil, aynı zamanda “kalıcı kültür” (permanent culture) sözcüklerini de içerir.

Permakültüre Giriş, s. ix, Bill Mollison

Kültür:  Bir halkın ya da bir toplumun özdeksel ve tinsel alanlarda oluşturduğu ürünlerin tümü : Yiyecek, giyecek, barınak, korunak gibi temel gereksemelerin elde edilmesi için kullanılan her türlü araç gereç; uygulanan teknikler; düşünceler, beceriler, inançlar, geleneksel, dinsel, toplumsal, politik düzen ve kurumlar; düşünce, duyuş, tutum, davranış ve yaşama biçimlerinin topu.

Türkiye’de düzenli olarak permakültür eğitimi veren ve uygulamanın yaygınlaşmasını amaçlayan kurum ise Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü. Web siteleri için buraya.

Yaşamı boyunca ihtiyacı duğduğu enerjiyi (veya daha fazlasını) üretebilen, bu enerji için dışarıya bağımlı olmayan herhangi bir sistem sürdürülebilir bir sistemdir.

İnsani bir bakış açısından sürdürülebilir bir toplum, ihtiyaçlarını gelecekteki neslillerin beklentilerini yok etmeden karşılayan toplumdur….Titiz bir ekolojik bakış açısında ise bir ekosistem eğer (hem enerji hem de maddeler anlamında) girdi ve çıktıları dengeli ise sürdürülebilir bir şekilde işler ve zaman içinde besinlerinin önemli bir miktarını kaybetmez….Sürdürlebilir bir gelecek, ….. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, ahşap ve kerpiç gibi yenilenebilir malzemelerin tercih edilmesi, tüm kağıtların, metallerin ve plastiklerin geri dönüştürülmesini gerektirir.

Ekoloji Cep Rehberi, S.129, Ernest Callenbach